Gräsäng i motljus

Mot framtidens producent­ansvar


Näringslivets Producentansvar är ett nytt bolag och producentansvarsorganisation som är bildat för att möta nya krav på producentansvaret för förpackningar. Den nya producentansvarsförordningen ställer högre krav på producenter för att kunna uppnå en högre grad av materialåtervinning. Fokus för oss på Näringslivets Producentansvar är cirkulära materialflöden och spårbar materialåtervinning.

Vilka är vi?

Näringslivets Producentansvar

Näringslivets Producentansvar har bildats med bakgrund i den nya producentansvarsförordningen för förpackningar, som ställer nya och högre krav på producenter med syfte att uppnå en högre grad av materialåtervinning.

Med branschorganisationer som ägare får bolaget en stark grund och stora påverkansmöjligheter för anslutna producenter. Tillsammans driver vi utvecklingen mot cirkulära flöden – så att fler förpackningar ska kunna bli förpackningar igen.

Matvaror på rad.

Vad innebär producent­ansvaret?

Producentansvaret för förpackningar

Alla företag som sätter en förpackning på den svenska marknaden har enligt lag ett producentansvar. Grundtanken med producentansvaret är att minska nedskräpning, minska mängden avfall och att se till att det avfall som ändå uppstår, återvinns och används till nya produkter.